Schenkers


Met uw schenking of nalatenschap levert u een essentiële bijdrage aan Jazz Maastricht. Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom!

Doneer Nu!

Stichting Jazz Maastricht gebruikt jazz als een middel om onze fantastische regio te verrijken tot een sterke kennis-regio met een hoog internationaal leefklimaat. Via een schenking of nalatenschap draagt u op wezenlijke manier bij aan het bereiken van deze doelen. Graag horen wij uw ideeën en werken wij gezamenlijk een plan uit hoe uw bijdrage het beste te gebruiken.

Schenken

Schenking zijn een veel toegepast middel om eenmalig of periodiek een goed doel te steunen via notariële akte.

  • Bij een periodieke schenking is het belastingvoordeel meestal het grootst.
  • Een eigen fonds oprichten. Vanaf een schenking van €50.000 kunt u zowel de doelstelling als de naam van het fonds zelf bepalen. U wordt uiteraard persoonlijk betrokken bij de besteding van uw fonds.

Nalaten

Nalatenschappen zijn een veel toegepast middel om goede doelen te steunen. U kunt Jazz Maastricht in uw testament opnemen. Bijvoorbeeld door:

  • Een erfstelling: een deel van uw nalatenschap wordt toegekend aan Jazz Maastricht als erfgenaam.
  • Een legaat: een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed uit uw nalatenschap wordt toegekend aan Jazz Maastricht.
  • Een codicil: een handgeschreven stuk, waarbij delen van een inboedel – zonder testament – gelegateerd worden.
  • Een fonds op naam: vanaf €50.000 kunt u ook een eigen fonds oprichten uit uw nalatenschap.

Informatie

Alle schenkingen kunnen worden overgemaakt naar:

ING: NL86 INGB 0671 0105 22 ten name van Stichting Jazz Maastricht te Maastricht. Het KvKnummer is: 14071062.

Jazz Maastricht is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting (ANBI status). Zie voor meer informatie: Belastingdienst. Schenkingen en nalatenschappen kunnen worden aangewend voor alle of voor specifieke, door de schenker aangegeven, doelstellingen van de stichting.

Contactgegevens

Graag helpen wij u met het opstellen van aktes, het bepalen van doelstellingen voor een fonds op naam en het nadenken over nalatenschappen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze penningmeester Harry van de Peppel

Documenten en conceptakte

– Jaarrek 14-15
– Conceptakte van schenking van een periodieke uitkering